HashToVirusTotal ​

כלי לבדיקת חתימת HASH אל מול אתר VIRUSTOTAL

 

​כלי זה משמש לשליחת קובץ ה HASH  עם החתימות האחרונות שהוכן על ידי הכלי המוצג

 

לאתר מאגר המידע VirusTotal   

 

אתר זה משמש לבדיקה והשוואת קבצי חתימות אלה.

 

בתהליך הבדיקה מאגר המידע של VirusTotal מבצעת בחינה של קובץ החתימות אל  מול מסד הנתונים

 

ובסופו נשלח דו"ח לכלי המציין אם מדובר בקובץ נוזקה.

 

דו"ח מצורף פירוט לגבי  סוג הנוזקה וכן רמת הסיכון הפוטנציאלית. 

 

להורדה כאן

 

codepredict